Monumentalne gradacije

Ciklus Europska orguljska glazba kroz razdoblja i stilove Ljerke Očić, Orguljska remek-djela Césara Francka, Župna crkva Bezgrješnog Srca Marijina, Zagreb, 20. svibnja 2015.

 • Ljerka Očić, arhivska fotografija, foto: mbz.hr

  Grandiozni ciklus Ljerke Očić Europska orguljska glazba kroz razdoblja i stilove koji se sastoji od dvadeset humanitarnih koncerta za Prihvatilište Marijin dom, nakon dvije sezone polako se bliži kraju. Umjetnica ga je započela 17. rujna 2013, a završit će ga 1. srpnja 2015. na orguljama Župne crkve Bezgrješnog Srca Marijina na Jordanovcu u suradnji s Koncertnom direkcijom Zagreb i Društvom za promicanje orguljske glazbene umjetnosti Franjo Dugan. Preostala su još dva koncerta Hrvatske orguljske glazbe (17. lipnja i 1. srpnja). Ovaj, osamnaesti koncert umjetnica je posvetila djelima Césara Francka (1822-1890), najznačajnijeg predstavnika orguljaštva 19. stoljeća u Francuskoj.

  Iako je Franck skladatelj značajnog i raznovrsnog opusa, orguljama je posvetio relativno malo djela (svega dvanaest što ciklusa, što samostalnih skladbi), ali ona svakako pripadaju antologiji orguljaštva. To je razumljivo, jer Franck nije bio samo ugledni skladatelj i pedagog nego i izvrstan orguljaš. Trideset i jednu godinu, sve do svoje smrti, svirao je na jednom od ponajboljih instrumenata – suvremenim orguljama graditelja Aristidea Cavaille-Colla u crkvi Svete Klotilde u Parizu, koje su ga svojim bogatim registrima i bojama nadahnule za sjajne improvizacije i remek-djela orguljske literature. U to svakako pripadaju antologijska ostvarenja kao što su Preludij, fuga i varijacija, op. 12 ili Tri korala (u E-duru, h-molu i a-molu), posljednji ciklus koji je Franck napisao pred kraj života 1890. godine. I upravo je ta remek-djela Ljerka Očić uvrstila u program ovog koncerta uz uvodni Piece Héroique.

  Kvalitetne suvremene orgulje Župne crkve Bezgrješnog srca Marijina na Jordanovcu rad su majstorske radionice Eisenbarth-Passau iz Njemačke, a svečana kolaudacija bila je 30. svibnja 2009. Odlikuje ih raskošni zvuk, koji je Ljerki Očić omogućio optimalnu interpretaciju. Velikim znanjem i iskustvom ona je vješto i suptilno oblikovala impresivnu građu Franckovih djela, koja su nastala po uzoru na njemačke velikane Johanna Sebastiana Bacha i Richarda Wagnera, ali s profinjenim francuskim mirisom.

  Virtuozna tehnika, primjerena agogika, bogata registracija, dinamika i zvučni kontrasti savršeno su odgovarali stilskim karakteristikama majstorove glazbe. Od herojskog zanosa na početku do nježne spiritualne skrušenosti ili dramatičnih i monumentalnih gradacija pažljivo dozirane jačine zvuka, kao što je to bilo primjerice u koralima, ali i iskrena osjećajnost u svakom detalju, plastičnost i logičnost fraziranja, poput onog osebujnog doživljaja prelijepe glavne teme u Preludiju, fugi i varijaciji, op. 18 koja se na kraju ponavlja u još ljepšem obliku, sve je to bilo u službi rafinirane umjetničke kreacije nadahnute Franckove glazbe za orgulje koja je prirasla srcu Ljerke Očić, a tu je svoju ljubav na najljepši način podijelila s publikom, koja ju je ispratila ovacijama.

  © Višnja Požgaj, KLASIKA.hr, 25. svibnja 2015.

Piše:

Višnja
Požgaj

kritike