Sa sjevera Europe

Ciklus Europska orguljska glazba kroz razdoblja i stilove Ljerke Očić, Župna crkva Bezgrješnog srca Marijina na Joradanovcu, Zagreb, 17. rujna 2014.

  • Ljerka Očić. arhivska fotografijaZapočela je druga sezona koncertnog ciklusa Europska orguljska glazba kroz razdoblja i stilove u Župnoj crkvi Bezgrješnog srca Marijina na Jordanovcu. Ciklus je humanitarnog karaktera, a prihod je namijenjen Bolničkom prihvatilištu Marijin dom Župe BSM. Domaćica ciklusa Ljerka Očić, ugledna umjetnica i profesorica tog kraljevskog instrumenta na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, tim ciklusom predstavlja europsku orguljsku glazbu od 16. do 21. stoljeća.

    Ambiciozna i nadasve zahtjevna tema europske orguljske glazbe u pola tisućljeća ove koncertne sezone donosi kao i prošle deset koncerata koji će se održavati sve do srpnja sljedeće godine. Prva ovosezonska večer bila je posvećena sjevernonjemačkoj orguljskoj glazbi, a tako će ponovno biti i 15. listopada, s posebnim poglavljem izbora iz bogata opusa Dietricha Buxtehudea čiji utjecaj seže sve do kralja Bacha. Na prvoj večeri ciklusa koji sveobuhatno predstavlja Ljerka Očić bila su raznolika djela manje poznatih autora Michaela Praetoriusa, Heinricha Scheidemanna, Matthiasa Weckmanna, Vincenta Lübecka, Georga Böhma i Nicolausa Bruhnsa.

    Iako se djela sjevernonjemačkih autora odlikuju stanovitom oštrinom i stogom fakturom u glazbenom razmatranju velikih tema Svjetlosti, Mraka, Raja i Pakla u skladu s tadašnjim protestantski usmjerenim svjetonazorom, nailazi se u njima na mnogo ovlaš prikrivene zaigranosti, primejrice u varijacijama. Savjesnim pristupom, stanovitom suspregnutošću u sigurnoj izvedbi te posebnom posvećenosti izboru boja instrumenta Ljerka Očić uspjela je kroz orguljski slog sjevernonjemačkih autora pred malobrojnim, ali i oduševljenim slušateljima prizvati duhovne zasade i uvjerenja jednoga radoblja na tada dalekom sjeveru Europe.

    Nakon prva dva koncerta ciklusa posvećena sjevernonjemačkim autorima slijede koncerti s djelima orguljskog klasicma i njemačkog orguljskog romantizma, a na kraju ciklusa čekaju nas dva koncerta posvećena djelima hrvatskih autora.

    © Maja Stanetti, KLASIKA.hr, 19. rujna 2014.

Piše:

Maja
Stanetti

kritike