Pogrešan dirigentski pristup

Ciklus Pika – Točka – Tačka: Slovenska fiharmonija, dir. Emmanuel Villaume, solist: Andrew van Oeyen, klavir, KD Vatroslav Lisinski, Zagreb, 9. prosinca 2011.

 • Emmanuel Villaume i Slovenska filharmonija

  Novi koncertni projekt, regionalni ciklus Pika – Točka – Tačka triju filharmonijskih orkestara iz Ljubljane, Zagreba i Beograda u Koncertnoj dvorani Lisinski ugostio je Slovensku filharmoniju koja je nastupila pod vodstvom svoga šefa-dirigenta Emmanuela Villaumea te uz pijanista Andrewa von Oeyena. Program je obuhvatio djela Mozarta (Slobodnozidarska žalobna glazba, KV 477) i Beethovena (Koncert za klavir i orkestar op. 58; Simfonija, op. 92).

  Svakako najzanimljiviji bio je nastup mladoga američkog pijanista Andrewa von Oeyena kojeg je zagrebačka publika upoznala 2009. Njegova je izvedba obuhvatila sve izvodilačke i interpretativne aspekte Beethovenova Koncerta za klavir i orkestar op. 58. Izvanredno nijansiranom artikulacijom provodno osmišljena i donesena notnog teksta Oeyen u pristupu slijedi međusobno generirajuće odnose građe, kako u pitanjima gradbenosti sloga, tako i u području njezina razvoja, gradacija i lukova. Pijanistova distinktnost i detaljiziranost u području dinamike i agogike zalog su postignute napetosti, diskurzivnosti i bogatog prostora recepcije koji kreira snagom prirodne i nosive geste.
  Andrew van Oeyen
  U izvedbi Mozartova djela te Beethovenova Klavirskog koncerta Slovenska filharmonija nije ostvarila posebno zamjetne dosege te se tek u izvedbi Simfonije u drugom dijelu večeri pokazala u punom svjetlu svojih nemalih mogućnosti. Međutim, u interpretativnom smislu ni Simfonija nije dostigla razine nadahnutog i refleksivnog pristupa, ostavši u granicama korektnog, naglašeno formalnog iščitavanja partiture. Razlog je tomu u pristupu dirigenta, koji preferira izvanjskost i impulzivnost izvedbe, i sasvim je sigurno da bi ansambl pod vodstvom drugog dirigenta postigao daleko zamjetnije rezultate.

  Prije početka koncerta publiku su kratko pozdravili ravnatelji triju orkestara predstavivši projekt čije su pripreme trajale otprilike tri godine kao iskorak prema međusobnoj suradnji, razmjeni iskustava i mogućnosti usporedbe. Izazov je projekta u činjenici nastupanja u drugim sredinama, pred novom publikom, dok organizacijski aspekt ističe dodatni angažman koji podržavaju i veleposlanstva Sjedinjenih Država u Ljubljani, Zagrebu i Beogradu. A kako se može pročitati na internetskoj stranici projekta, podrškom ga prate i gradonačelnici, kao i najviši predstavnici političkih vlasti triju država.

  © Dodi Komanov, KLASIKA.hr, 11. prosinca 2011.
  Ravnatelji Slovenske, Beogradske i ZAgreabčke filharmonije

kritike