Moja domovina

Ciklus komorne glazbe Četiri godišnja doba Gudačkog kvarteta Rucner, Jesen, solisti: Ana Rucner, violončelo, Mario Rucner, viola, Goran Glavaš, trombon, Rajko Dujmić, klavir, Hrvatski glazbeni zavod, 12. listopada 2011.

 • Gudački kvartet Rucner, arhivska fotografija

  Sa željom da na svoj način obilježi dvadesetu obljetnicu neovisnosti Republike Hrvatske (8. listopada) Gudački kvartet Rucner pripremio je za svoj jesenski koncert šarolik program pretežno sastavljen od djela hrvatskih skladatelja. Kao gosti nastupili su mlađi članovi obitelji Rucner, violončelistica Ana Rucner i violist Mario Rucner te trombonist Goran Glavaš i Rajko Dujmić, koji se na kraju koncerta kao pijanist pridružio glazbenicima u izvedbi instrumentalne inačice svojega domoljubnog hita Moja domovina.

  Članovi Gudačkog kvarteta Rucner – Sidonija Lebar, Ana Paula Knapić-Franković, Dragan Rucner i Snježana Rucner predstavili su prvo Drugi gudački kvartet Josipa Mihovila Stratika, rođenog 1728. u Zadru, koji je, djelujući u Italiji, kao pravnik i skladatelj iz škole slavnoga Giuseppea Tartinija bio jedan od važnih predstavnika europske glazbe 18. stoljeća potekao s hrvatskog tla. Stoga je izbor jednog od bisera iz njegova velikog opusa u vrlo dobroj izvedbi bio u svakom slučaju reprezentativan.

  Po dobrom običaju i na ovom koncertu održana je jedna praizvedba. Skladbu Četiri jesenska dana za bas trombon i kvartet napisao je Tomislav Uhlik (r. 1956) za prijatelja bas trombonista Gorana Glavaša. Djelo je prvobitno zamišljeno i napisano uz pratnju orkestra, a za ovu ga je prigodu autor preradio za Gudački kvartet Rucner, s kojim ga također veže prijateljstvo i redovita suradnja. Goran Glavaš odličan je glazbenik, stalni član Zagrebačke filharmonije i suradnik drugih orkestara, te je njegova izvedba tog dojmljivog četverostavačnog tonskog oslika jesenskog ugođaja (uvela lišća, maglovita jutra, rituala krštenja mladog vina i radosti ubiranja sočnih plodova prirode) pridonijela uspješnom predstavljanju djela.
  Mario i Ana Rucner, arhivska fotografija
  Antologijsku Elegiju i humoresku Rudolfa Matza pisanu za violončelo i glasovir Tomislav Uhlik obradio je za violončelo i gudački kvartet, a solističku dionicu izvela je Ana Rucner. Umjetnica, koja je veliku popularnost stekla estradnim nastupima na električnom violončelu, pokazala je da i u klasičnom repertoaru, na kojem se školovala ima što pokazati: kvalitetu lijepog tona, melodije i temperamenta, naročito u vrlo izražajnoj Elegiji, no u Humoreski je nedostajalo razgovijetnosti naročito u pratnji, koja ju je pokrivala.

  Intenzivna suradnja Gudačkog kvarteta Rucner s američkim bandeonistom Peterom Soaveom, koji se nadahnuo uglednim argentiskim skladateljem i također bandeonistom Astorom Piazzollom, zagovornikom klasičnog tanga na suvremeni način, došla je do izražaja i na ovom koncertu. Prvo je izvedena temperamentna i ritmički pregnantna Piazzolina skladba Simple za gudački kvartet, a potom dvije možda najpoznatije njegove skladbe Oblivion i Libertango, koje je za violončelo i gudački kvartet obradio Peter Soave. Tu je ponovno solistica bila Ana Rucner, posebice dojmljiva u Oblivionu.

  U nastavku se predstavio gudački sekstet u kojem se Gudačkom kvartetu Rucner pridružilo još dvoje mlađih Rucnera Ana i Mario. Čuli smo prvo popularni Ples sa sabljama Arama Hačaturjana u preradi Tomislava Uhlika za dvije violine, dvije viole i dva violončela. Gudački sekstet dakako ne može tonski dočarati puni orkestar izvornika, stoga je bolji dojam ostavila odlična Uhlikova skladba Sorkočević Linđo, za gudački sekstet, kao duhovita kombinacija ulomka iz Treće simfonije u D-duru Luke Sorkočevića s folklornom glazbom dubrovačkog tradicionalnog plesa linđa.

  U završnici koncerta izvedena je odlična instrumentalna obrada popularnog hita Moja domovina koju su na samom početku agresije na Hrvatsku skladali Rajko Dujmić i Zrinko Tutić. Tada ju je predstavio impresivni Band Aid s oko 150 glazbenika, a u ovoj inačici, u aranžmanu Ognjena Glavora, je vrlo lijepu temu s dubokim emotivnim nabojem izveo solist na violi Mario Rucner, a Gudačkom kvartetu Rucner pridružio se i Rajko Dujmić za klavirom.

  © Višnja Požgaj, KLASIKA.hr, 14. listopada 2011.

Piše:

Višnja
Požgaj

kritike