Komorna glamuroznost

11. festival komorne glazbe Julian Rachlin & prijatelji, Dubrovnik, 27. kolovoza – 8. rujna 2011., Koncert komorne glazbe, Atrij Kneževa dvora, 1. rujna 2011. • Publika teško mijenja navike pa je u šestom po redu koncertu prepoznala onu atmosferu koju gaji Rachlin festival. Komorna glamuroznost, zanimljivi glazbenici i dobro izabran repertoar koncerta već je jedanaestu godinu prokušan recept. Igor Stravinski bio je prvi u slijedu skladatelja, a njegovu skladbu Divertimento izveo je jedva punoljetni violinist Fumiaki Miura i svojim zrelim i preciznim sviranjem ukazao da gotovo stoji uz bok svojih iskusnih i slavnih kolega.

  Rezidencijalni skladatelj ove je godine Richard Dubugnon, koji je imao sreće da mu glazbu izvode širom svijeta poznati muzičari. Prva njegova skladba na Festivalu, naručena upravo za tu priliku, Sonata Violiana (igra riječi violina-viola-Julian), djelo je robusne energije, toliko snažne da je usred sviranja violinista-violista (jer su se ta dva instrumenta izmjenjivala u rukama Juliana Rachlina) pukla žica na violi. Praizvedba nekog djela izazov je i za izvođače i publiku, a iznimnost trenutku daje upravo to prvenstvo. Povjerenje slušatelja karika je koja otvara nove percepcije, stoga je i dio publike koji nije sklon suvremenom izrazu ili ga ne razumije i ne osjeća, Rachlinov nastup i naklon skladatelja ispratio ovacijama.

  U sviranju pijanista Itamara Golana, osim što je bio temelj i podrška u nastupu ne samo violinista Mijurija i Rachlina, nego i u drugom dijelu violista Davida Aarona Carpentera (u Elegiji za violu i klavir u g-molu, op. 44 Aleksandra Glazunova), osjetila se u svakom trenutku profesionalna emocija, jer toliku uvjerljivost izgaranja za instrumentom morate dobro iskovati godinama koncertiranja.

  Koncert se zatvorio 2. kvartetom u a-molu op. 35  Antona Arenskog, s neuobičajenim sastavom, u kojem je violinu svirao Julian Rachlin, violu David Aaron Carpenter, a dva violončela Torleif Thedeen i Boris Adrianov.

  Ovim je koncertom, mogli bismo reći, počeo Festival kakvog poznajemo, uzbudljiv i po programu i po glazbenicima.

  © Marija Grazio, KLASIKA.hr, 2. rujna 2011

Piše:

Marija
Grazio

kritike

...zabilježili smo