Svečanost blagdana

7. koncert ciklusa Integralne izvedbe orguljskog opusa Johanna Sebastiana Bacha, Ante Knešaurek i Pavao Mašić, orgulje, Bazilika Srca Isusova, Zagreb, 26. prosinca 2010.

 • Ante Knešaurek i Pavao Mašić
  Počelo je proljetos. Već sedmi koncert u nizu od sedamanest – u kojem mlade orguljaške snage Ante Knešaurek i Pavao Mašić izvode cijeli orguljski opus Johanna Sebastiana Bacha, koncert tematski vezan uz Božić, blagdan Isusova rođenja, a potom i Novu godinu – ponovo je ispunio baziliku Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. I ispraćen je pravim ovacijama slušatelja od kojih su mnogi ustajali.

  Iako bez velike pompe, marketinga, reklame, zagrebačka je publika takoreći preporukom od usta do usta prepoznala nemjerljivu vrijednost pothvata dvojice orguljaša koji mnogima nije dostupan. Pozivnica na koncerte zacijelo je čarolija Bachovih tristotinjak djela koje je stvorio za orgulje, ali i kompetentna i nadahnjujuća izvedba golema opusa. I kada se zagleda u šarolik sastav publike prepoznat će se i one koji otkrivaju Bacha zadivljeno i skrušeno slušajući, zaljubljenike, ali i kolege-orguljaše te brojne skladatelje koji će priznati se tajnu Bach uvijek ponovo može otkrivati. Treba dodati da je Knešaurek i zapaženi skladatelj, Mašić vrlo aktivni čembalist, a obojica su i pedagozi na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Organizacijski je ciklus, kojim se i malo koja europska sredina može podičiti, pomogla Koncertna direkcija Zagreb i veliko razumijevanje u Bazilici u kojoj je Knešaurek glavni orguljaš.

  Pametno izbjegavajući kronološki slijed nastanka djela u koncepciji ciklusa, orguljaši ga vežu uz pojedine sredine u kojima ih Bach stvara, razna razdoblja majstorova stvaralaštva, vješto kombinirajući monumentalna djela s koralnim predigrama. Jedan dio ciklusa, poput ovog posljednjeg koncerta, vezan je uz crkvenu godinu. Možda je dobro da Bachov opus izvode upravo dvojica orguljaša jer se tako u njihovu neprijepornu umijeću raspoznaju osobitosti pristupa, karakteristike svakog ponaosob: Knešaurekovu monumentalnost i čistoću arhitektonike djela ili Mašićevu sklonost obojenu detalju. No treba napomenuti da nikako nije riječ o nekom pretpostavljanju jednog nad drugim.

  Sedmi dio sjajnog niza otvorio je Knešaurek stanovitim vedrim plesnim korakom Preludija i fuge u A-duru BWV 536. Večer je ispunilo niz koralnih preludija ili fughetta tematski vezanih uz blagdane, neiscrpnim varijacijama hvalospjeva od kojih su mnogi objedinjeni u Bachovoj Orguljskoj knjižici. Završio ju je Mašić izvedbom Fuge u G-duru BWV 577 vratolomne basovske teme alla gigue u kojoj orguljaš pleše na pedalima. Nema sumnje da je i ovaj koncert bio preporuka i poziv na sljedeći.

  © Maja Stanetti, KULISA.eu, 28. prosinca 2010.

Piše:

Maja
Stanetti

kritike