Repertoarna novost

Gudački kvartet Sebastian, Mala dvorana KD Lisinski. 23. studenoga 2009.

 • Gudački kvartet Sebastian, arhivska fotografija (www.sq-sebastian.com)
  Gudački kvartet Sebastian otvorio je osmu koncertnu sezonu zanimljivim programom svjetske literature koji se ostvaruje i suradnjom s gostujućim umjetnicima, uz jedno djelo hrvatskog autora i Pet minuta jazza također iz opusa hrvatskih skladatelja. Takva struktura programa prisutna je na sva četiri koncerta u pretplati, a izložba slika akademskih slikara na tamnoj pozadini podija upotpunjuje glazbeni doživljaj.

  Na prvom koncertu bile su to četiri slike Vlatka Blažanovića, a program se sastojao od Gudačkog kvarteta u d-molu, op. 76 'Kvintnog' Josepha Haydna, Kvarteta za klavir, violinu, violu i violončelo u d-molu, op. 36 Božidara Kunca u suradnji s pijanistom Daliborom Cikojevićem i Gudačkog kvarteta u F-duru, op. 135 Ludwiga van Beethovena, dok je Silvije Glojnarić ponudio za rubriku Pet minuta jazza skladbu Forelock, koju je Sebastian praizveo u studenom na 46. glazbenoj tribini u Puli.

  Za Forelock autor je napisao: "Radi se o novom glazbenom jeziku. On izlazi iz okvira postmoderne i koristi sve postulate suvremene glazbe, posebno jazza. Suštinski, to je proces sadržajne transformacije gdje gudački kvartet postaje amalgam u spoju mainstream i dosega Avant-garde izričaja". Očekivali smo doduše više jazza a manje avangarde, no tih znalački napisanih i izvedenih pet minuta bilo je ipak nešto novo i drukčije u repertoaru Kvarteta Sebastian.

  Osebujan Gudački kvartet u F-duru, op. 135, posljednje veliko dovršeno djelo Ludwiga van Beethovena, izvedeno je na kraju koncerta, ali nažalost dosta površno i raštimano. Šteta, jer bolji su dojam pružila djela Josepha Haydna i Božidara Kunca. Vrijedan je prinos izvedbi Kuncova Koncerta dao vrsni pijanist Dalibor Cikojević uz Kvartet Sebastian koji je ovaj put nastupio u nešto izmijenjenom sastavu (Anđelko Krpan, Korana Rucner, Nebojša Floreani i Vinko Rucner).

  © Višnja Požgaj, KULISA.eu, 24. studenoga 2009.

Piše:

Višnja
Požgaj

kritike