Hrvatski barokni ansambl

 • Skladan i dotjeran zvuk uz široku lepezu dinamičkih vrijednosti

  Hrvatski barokni ansambl, Bach Family, Mimi Mitchell, violina i umjetničko vodstvo, Franko Klisović, kontratenor, Satiričko kazalište Kerempuh

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran
  Dinamičke nijanse ostale su u nekim skladbama u okviru baroknih postavki kontrasta glasno–tiho, dok je u nekima postupnim prelaženjem ostvarena široka lepeza dinamičkih vrijednosti. Franko Klisović, pokazao je sigurnu intonaciju, pokretljivost glasa i izjednačenost u svim registrima velikog tonskog opsega, dobru dikciju, fraziranje i tehniku disanja. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Programska osvježenja i nove izvođačke snage

  Hrvatski barokni ansambl, Magna Mater Austriae, Nikolina Hrkać, sopran, Helga Korbar, violina, Mauro Colantonio, viola da gamba, traverso flauta i umjetničko vodstvo, Satiričko kazalište Kerempuh

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran
  Prvi koncert nove sezone Hrvatskoga baroknog ansambla donio je programske novine, ali i nove izvođačke snage na koje će se moći ostali članovi ansambla osloniti pri osmišljavanju budućih projekata. U dvije vokalne skladbe nastupila je sopranistica Nikolina Hrkać, koja je s lakoćom i izjednačeno u čitavom glasovnom opsegu pjevala brze kolorature i barokne ukrase. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Tehnički i interpretativno zahtjevan program u čast Bachu

  Hrvatski barokni ansambl, One & Only JSBach, Laura Vadjon, violina i umjetničko vodstvo, Satiričko kazalište Kerempuh, 12. prosinca 2021.

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran
  Na koncertima održanim u ovogodišnjoj dvadeset i prvoj sezoni Hrvatski barokni ansambl je obilježio 300-u obljetnicu nastanka jednog ciklusa koncerata za manje instrumentalne sastave. To je šest Bachovih Brandenburških koncerata. Članovi Hrvatskoga baroknog ansambla prihvatili su izazov interpretacije složenih i virtuozno koncipiranih djela. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Impresivno glazbeno putovanje od renesanse do procvata baroka

  Hrvatski barokni ansambl, Florilegium musicae instumentalis, Tin Cugelj, umjetničko vodstvo i barokni trombon, Satiričko kazalište Kerempuh, 24. listopada 2021.

  Piše: Maja Stanetti
  Zagrebački trombonist Tin Cugelj, razvio je poseban interes za baroknu glazbu, a njegov znatiželjni i nemirni duh, spojen sa stalnom izvodilačkom praksom, urodio je poučnim programom koncerta u kojeg je uvršten impresivan niz skladatelja da bi koncert dočarao barem djelomičnu sliku razdoblja do polovice 17. stoljeća. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Svečani ugođaj, skladnost i uravnoteženost zvuka

  Koncert Hrvatskog baroknog ansambla Erschallet, Trompeten!, Hrvatski glazbeni zavod, 23. svibnja 2021.

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran
  Dobro pripremljeni za iščitavanje, ipak različitih skladateljskih rukopisa, svi su glazbenici potvrdili tehničko-interpretativno umijeće brodeći s lakoćom kroz notne zapise. Svečani ugođaj, skladnost, uravnotežen zvuk unatoč snazi timpana i limenih puhača, kao i izvrsno izbalansirana dinamika, obilježili su ovaj koncert održan prije ljetnog predaha. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Sjajni Nodilo u lijepom koncertu bogatog programa

  Koncert Hrvatskog baroknog ansambla, Barock N Roll, Hrvatski glazbeni zavod, 25. travnja 2021.

  Piše: Višnja Požgaj
  Posljednja točka večeri bila je Händelov Koncert za obou, gudače i basso continuo u B-duru u kojem je ponovno briljirao sjajni solist Stjepan Nodilo. Sopranistica Anabela Barić otpjevala je jednu virtuoznu ariju iz opere Alcina uz pratnju raspoloženih članova Hrvatskog baroknog ansambla, na kraju još jednog uspješnog i zanimljivog koncerta. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Uigrano sviranje i uspješna izvedba mlade sopranistice

  Koncert Hrvatskog baroknog ansambla Early Music Day - Rođendanska čestitka Johannu Sebastianu Bachu, Hrvatski glazbeni zavod, 21. ožujka 2021.

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran
  Osobito zanimljivo zazvučale su obrade Bachovih korala u kojima su se isticale viole da gamba, a tonski lijepo i moćno zazvučale su dvije viole u Brandenburškom koncertu br. 6 u B-duru. Iznimno zahtjevnu pjevačku dionicu u kantati otpjevala je sopranistica Nikolina Hrkać, čiji se intonativno pouzdan, gibak, svijetao i svjež glas pokazao pravim izborom za Bachovu kantatu. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Virtuozni duo blok-flaute i viole da gamba

  Koncert Hrvatskog baroknog ansambla iz ciklusa Telemanija, Stjepan Nodilo, blok-flauta, Hrvatski glazbeni zavod

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran
  Pripremajući program, Stjepan Nodilo potvrdio je ozbiljnim pristupom i osmišljavanjem cjelovite izvedbe umjetničku zrelost i već stečeno iskustvo. Sjajan suradnik bio je solist-gambist Mauro Colantonio, a članovi Hrvatskoga baroknog ansambla su u interpretaciji slijedili dobro razrađenu Nodilovu koncepciju, riješivši uspješno tehničke zahtjeve. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Izvrsno izvedena Fešta od Brandenburga

  Prvi koncert 21. sezone Hrvatskog baroknog ansambla, Avec Plusieurs Instruments, Hrvatski glazbeni zavod, 24. siječnja 2021.

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran
  Hrvatski barokni ansambl opet je udovoljio tehničko-interpretativnim zahtjevima odabranih partitura preciznom intonacijom i dinamičkim nijansiranjem omogućenim ne pretjerano naglim kontrastiranjem pojedinih odlomaka. Andreas Helm imao je izvrsnog suradnika u Stjepanu Nodilu osobito u concertinu u Četvrtom brandenburškom koncertu.
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Majstorstvo u sviranju barokne glazbe

  Završni koncert 20. sezone Hrvatskoga baroknog ansambla, Rejoice, Hrvatski glazbeni zavod, 13. prosinca 2020.

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran
  Hrvatski barokni ansambl nastupio je pod umjetničkim vodstvom violinistice Laure Vadjon u većem sastavu gudača kojima su se pridružili oboist Stjepan Nodilo, fagotist Matko Smolčić, hornisti Bruno Grošić i Matej Fridl te čembalist Pavao Mašić, a priliku da pokaže dostignutu razinu pjevačkoga glazbenog obrazovanja dobio je kontratenor Franko Klisović. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Standardan koncert u želji za očuvanjem glazbenog života

  Hrvatski barokni ansambl, Concerto concertino, Hrvatski glazbeni zavod, 25. listopada 2020.

  Piše: Maja Stanetti
  Laura Vadjon s oboistom Stjepanom Nodilom i ansamblom svjedočila je o želji da se i u nepovoljnim okolnostima koncertni život nastavi. Barokni ansambl upućen je na vlastite snage, pa su u Telemannovu Koncertu za tri violine, uz Lauru Vadjon nastupili Helga Korbar, a u zaigranom violinskom solističkom tropletu ravnopravno se pridružio i Blaž Žagač. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Zanosno i oduševljavajuće

  Koncert Nord & Sud Hrvatskog baroknog ansambla i violinista Enrica Onofrija, Hrvatski glazbeni zavod

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran

  Zanos s kojim je Enrico Onofri vodio Ansambl vodili su iz stavka u stavak pojedinih skladbi, stvarajući nisku od primjereno protumačenih glazbenih zamisli. Tonski lijepo i pijevno zazvučali su polagani stavci, a bez obzira na iznimno naglašena tempa brzih stavaka, ostala je sačuvana izražajnost, virtuoznost i dobra intonacija uz slojevito razrađenu dinamiku. ...pročitajte cijeli tekst...

 • Snažni kontrasti i vedra gestika

  Koncert Hrvatskog baroknog ansambla, Francesco Geminijani Začarana šuma, Alessandro Tampieri, violina, HGZ, 26. svibnja 2019.

  Piše: Maja Stanetti
  Alessandro Tampieri predano je sa svim svojim znalaštvom predstavio Vivaldijev Koncert u e-molu. Izbjegao je eksploatirano isticanje virtuoziteta, prikalanjajući se sadržajnosti djela i njegovoj slojevitosti. U drugom dijelu večeri predstavljena je Geminianijeva Začarana šuma. Učinilo se to na vedar i živ način, u gestici, kontrastima i snažnim, toliko karakterističnim afektima. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Uigrano i sigurno

  Koncert Hrvatskoga baroknog ansambla pod umjetničkim vodstvom flautistice Ane Benić, Hrvatski glazbeni zavod, 27. siječnja 2019.

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran
  Iako solističke dionice flaute, violine i oboe povremeno obilježavaju i virtuozni zahvati, zajedničko sviranje svih šestero solista protjecalo je sigurno, uigrano i muzikalno....pročitajte cijeli tekst...
 • Intonativno i ritamski prezicno

  Hrvatski barokni ansambl, 19. sezona koncerata: Ciklus koncerata Izvorni užitak; 1. koncert, 28. listopada 2018., Hrvatski glazbeni zavod

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran
  Sedmerožičana viola da gamba (od kojih su u većini skladbi korištene četiri najviše ugođene žice) činila se u rukama Nike Zlatarić kao bliski znanac s kojim se može upustiti u tumačenje složenih melodijsko-ritamskih kombinacija i dinamičkih nijansi na glazbalu lijepe boje tona. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Savršen ritamski puls

  Hrvatski barokni ansambl, 4. ovosezonski koncert za pretplatnike; glazbeni voditelj: Aapo Häkkinen; Hrvatski glazbeni zavod, 28. siječnja 2018.

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran
  Aapo Häkkinen je kao umjetnički voditelj koncerta vješto i sigurno vodio izvedbu u kojoj je u dionici bassa continua dominiralo čembalo. Sviranje gudača odlikovala je intonativna sigurnost, lijepi ton u polaganim pjevnim stavcima, savršen ritamski puls u iznimno brzim tempima i izbalansirana dinamika. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Anđeoski pjev uz barokna glazbala

  Hrvatski barokni ansambl, Laura Vadjon, violina i umjetničko vodstvo; Ivana Lazar, sopran, Hrvatski glazbeni zavod

  Piše: Zdenka Weber
  Do posljednjeg mjesta popunjena najstarija zagrebačka koncertna dvorana bila je pouzdani pokazatelj da okupljeni ljubitelji barokne glazbe i stalni pretplatnici ciklusa HRBA-e od koncerta najavljenog pod naslovom La notte di natale - Božićna noć, očekuju posebne doživljaje. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Uigrano i sigurno u intonaciji

  Hrvatski barokni ansambl u Hrvatskom glazbenom zavodu, Telemannia 4

  Piše: Snježana Miklaušić-Ćeran
  Glazbenici HRBA-e muzicirali su doista uigrano i sigurno u intonaciji, dosljednom slijedu tempa i ritamskih rješenja, logičnom fraziranju i dinamici prilagođenoj dvama puhačkim glazbalima različitih boja i dinamičkih mogućnosti. Stjepan Nodilo dobro je kao umjetnički voditelj osmislio projekt Telemannia 4, podijelivši radost muziciranja i zanos...pročitajte cijeli tekst...
 • Pjevaj mi o ljubavi

  Ciklus Hrvatskog baroknog ansambla: Incanto d amore (Čarolija ljubavi), gosti: Vokalni ansambl Antiphonus, umjetničko vodstvo: Tomislav Fačini, Hrvatski glazbeni zavod, 14. veljače 2016.

  Piše: Višnja Požgaj
  Iako je program u cjelini predstavljen na visokoj razini, nadasve osjećajnom, živom i temperamentnom izvedbom stilskih karakteristika, izdvojili bismo nastupe solista prekrasnih glasova i izražajnih interpretacija, poput sopranistica Ane Lice i Monike Cerovčec, zatim altisticu Martinu Borse, tenora Sinišu Galovića i basa Tomislava Fačinija ...pročitajte cijeli tekst...
 • Tartinijeva glazba

  Ciklus Hrvatskog baroknog ansambla: Ansambl Musica cubicularis: Vatra, fantazija, jednostavnost i erudicija, umjetničko vodstvo: Domen Marinčič, viola da gamba, Hrvatski glazbeni zavod, 8. veljače.2015.

  Piše: Višnja Požgaj
  Kako glazbenici ansambla Musica cubicularis svirajući na primjerenim povijesnim instrumentima često izvode manje poznata djela, prvenstveno slovenske barokne baštine, zagrebačkoj publici su poželjeli predstaviti skladbe Giuseppea Tartinija. Kvaliteta trija naročito se očitovala u popularnoj Sonati u g-molu, op.1 Didone abbandonata ...pročitajte cijeli tekst...
 • Anđeoski zvuci i pakleno teški stavci

  Hrvatski barokni ansambl: Angels & Devils, solist: Adrian Butterfield, barokna violina i umjetničko vodstvo, Hrvatski glazbeni zavod, 14. prosinca 2014.

  Piše: Višnja Požgaj
  U Suiti iz baleta Pigmalion Jean-Philippea Rameaua, gudači, duhači, čembalo i timpani Hrvatskog baroknog ansambla pokazali su visoku izvedbenu razinu u vrlo preciznoj, životnoj i temperamentnoj interpretaciji pod vodstvom gosta dirigenta Adriana Buterfielda. Posebno se dojmila njegova solistička suradnja s voditeljicom ansambla Laurom Vadjon ...pročitajte cijeli tekst...
 • Flauta traverso u središtu

  Hrvatski barokni ansambl: Flute Gala, umjetničko vodstvo: Rachel Brown, flauta traverso, Hrvatski glazbeni zavod, 24. studenoga 2013.

  Piše: Maja Stanetti
   U dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda pobožni poklonici takozvanih povijesno obaviještenih i osvještenih izvedbi, mogli su i zaista uživati. Rachel Brown posvećeno su se i kompetentno pridružile hrvatske flautistice s iskustvom izvedbi barokne glazbe: Ana Benić i Marta Šomođi te svestrani i nezaobilazni Dani Bošnjak ...pročitajte cijeli tekst...
 • Autentično iskustvo

  Hrvatski barokni ansambl: L'amour tendre, l'amour cruel, umjetnički voditelj Pavao Mašić, Hrvatski glazbeni zavod, 24. veljače 2013.

  Piše: Irena Paulus
  Zvuk je bio autentičan: nježan, pomalo prigušen, prozračan, ali opet prepun unutarnje snage koju su instrumentima davali njihovi svirači, a ona je frcala upravo u smjeru izražavanja emocija koje i jesu bile u temelju koncerta. Sopranistica Monika Cerovčec znala je  naći ravnotežu između pozitivnih i negativnih emocija i ne pretjerati u njihovom izričaju ...pročitajte cijeli tekst...
 • Široki dinamički raspon

  Hrvatski barokni ansambl, Noble Warriors, umjetničko vodstvo: Laurence Cummings, čembalo, solistica: Kora Pavelić, mezzosopran, Hrvatski glazbeni zavod, 20. siječnja 2012.

  Piše: Irena Paulus
  S vrhunskim izvođačima, kako ansamblom tako i solistima, koncert Hrvatskog baroknog ansambla Noble Warriors dao je i više od očekivanog: mnogo izvrsne barokne glazbe čiji su izvođači u svakom trenutku kontrolirali izvedbu – ton, koncepciju, ali i usredotočenost publike koja jednostavno nije mogla prestati slušati ono što se nudilo
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Praznici nam stižu

  Hrvatski barokni ansambl, Božićni koncert, dir. Saša Britvić, solisti: Martina Klarić, sopran, Krešimir Has, orgulje, Petra Labazan i Zoltan Hornyanszky, oboe, Hrvatski glazbeni zavod, 16. prosinca 2012.

  Unatoč poznatoj izvrsnosti u prenošenju daška baroknih vremena kroz veliki trud i uspješnost u maksimalnoj autentičnosti tehničkih i interpretativnih elemenata barokne glazbe, kroz Koncerte  i u Tunderovim orkestralnim interludijima, povremeno se činilo kao da su izostali entuzijazam i dojam ujednačene stilske i interpretacijske ideje u ansamblu ...pročitajte cijeli tekst...
 • (Pre)bogati program

  12. koncertna sezona Hrvatskog baroknog ansambla: Fanfare i fuge, solisti: Catherine Mackintosh, violina, Krešimir Fabijanić, prirodna truba, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb, 20. svibnja 2012.

  Piše: Zvonimir Bajević
  Zvuk Ansambla na čelu s Catherine Mackintosh bio je sjajno definiran, a posebno su se istaknuli zvukovno homogeni i motorični gudači, usklađene oboe i standardno zrela basso continuo pratnja Pavla Mašića na čembalu koji su kreirali raskošne i plemenite glazbene cjeline koje odišu mnoštvom odličnih solističkih nastupa i stilskom raznolikošću ...pročitajte cijeli tekst...
 • Virtuozne skladbe virtuoza

  Pretplatnički ciklus Hrvatskog baroknog ansambla: Arcangelo Corelli, umjetničko vodstvo Laura Vadjon, violina, Hrvatski glazbeni zavod, 8. siječnja 2012.

  Piše: Višnja Požgaj
  Pred solista, ali i pratnju, Corellijeve sonate postavljaju nemale tehničke zahtjeve često izrazito virtuozne, ali u granicama dobrog ukusa i melodijske ljepote. Zahvaljujući ljepoti i savršenstvu Corellijeve glazbe ali i solidnim izvedbama, program sastavljen od samih sonata brojnim je ljubiteljima barokne glazbe pružio puno užitka u izvornom obliku
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Dvostruki stavak

  Pretplatnički ciklus Hrvatskog baroknog ansambla: umjetničko vodstvo: Jaap ter Linden, violončelo, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb, 11. prosinca 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Kao solist Jaap ter Linden nije, nažalost, pokazao sav svoj potencijal, jer su njegovo tonski i stilski dobro zamišljeno i oblikovano sviranje često kvarile intonacijske nepreciznosti i iskliznuća, što se, doduše, moglo opravdati ozljedom prsta (to smo saznali nakon koncerta u kuloarima), ali se ne može oprostiti i ne primijetiti
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Od baroka do rane klasike

  Pretplatnički ciklus Hrvatskog baroknog ansambla: Ora et labora, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb, 9. listopada 2011.

  Piše: Maja Stanetti
  Najljepši dio koncertne večeri je ostao na jednoglasnim motetima iz zbirke Sacrae cantiones Ivana Lukačića. Kristalno, strpljivo i izražajno je Sicut cedrus i Responde Virgo uz Barokni ansambl tumačila Martina Klarić. Tako je početak svoje koncertne sezone Hrvatski barokni ansambl obilježio znatnim prinosom izvedbi starije hrvatske glazbene baštine uživo ...pročitajte cijeli tekst...
 • Otkrivanje vrijednog djela

  Hrvatski barokni ansambl, Sacrée et Profane, Hrvatski glazbeni zavod, 23. siječnja 2011.

  Piše: Višnja Požgaj
  Charpentierova Misa za osam glasova i osam instrumenata pravo je remek-djelo te je njezino izvođenje u drugom dijelu koncerta bila prava poslastica i otkriće. Uz Hrvatski barokni ansambl djelo je predstavio odličan Akademski zbor Palma, čiji su brojevi dominirali zahvaljujući radu s vrsnim zborovođom Ivanom Josipom Skenderom
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Rizik koji se isplatio

  Hrvatski barokni ansambl: Why Play Bach?, solistica: Catherine Mackintosh, violina, Hrvatski glazbeni zavod, 5. prosinca 2010.

  Piše: Maja Stanetti
  Prava zanimljivost rasporeda bila je izvedba Bachovog Koncerta za tri violine, gudače i continuo u C-duru u preradi Christophera Hoowooda. Tu se iskazao hrabar i rizičan potez Catherine Mackintosh. Zasvirala je svoju solističku dionicu sa Tanjom Tortić i Ivanom Žvan koje su bez straha, suvereno preuzele svoje uloge kao da su iza njih godine iskustva ...pročitajte cijeli tekst...
 • U počast majstoru

  Hrvatski barokni ansambl, dirigent Tonči Bilić, Hrvatski glazbeni zavod, 31. svibnja 2009.

  Piše: Višnja Požgaj
  Glazba Josepha Haydna zahtijeva drukčiji pristup interpretaciji od barokne pa je stoga Hrvatski barokni ansambl pod temperamentnim i stilski profiliranim ravnanjem Tonćija Bilića dobio potrebnu zvučnost, intenzitet, lakoću i brio. Središnja točka večeri bio je poznati Koncert za čembalo i orkestar u D-duru u interpretaciji odličnog Pavla Mašića ...pročitajte cijeli tekst...
 • U čast Purcella i Händela

  Hrvatski barokni ansambl. Hrvatski glazbeni zavod, 15. ožujka 2009.

  Piše: Višnja Požgaj
  350. obljetnicu rođenja Henryja Purcella i 250. godišnjicu smrti Georga Friedricha Händela Hrvatski barokni ansambl obilježio je koncertom s djelima te dvojice autora na kojem je kao solistica nastupila odlična mlada pjevačica lijepog glasa i virtuozne tehnike mezzosopranistica Helena Lucić. Brojna publika ispratila je izvođače burnim aplauzom ...pročitajte cijeli tekst...
 • Hrvatski barokni ansambl slavi Händela

  Koncerti Hrvatskog baroknog ansambla u KD Lisinski i HGZ-u

  Piše: Višnja Požgaj
  Zahvaljujući autoritetu Laurenca Cummingsa izvedbe su bile stilski čiste i poletne, a nedostajalo je tek više preciznosti u brzim stavcima koncerata. Hrvatski barokni ansambl je surađujući s inozemnim glazbenicima specijaliziranim za izvođenje barokne glazbe prilično napredovao u pogledu autentične interpretacije rane glazbe...pročitajte cijeli tekst...
 • Francuski Božić

  Hrvatski barokni ansambl, Noël Français, Hrvatski glazbeni zavod, 14. prosinca 2008.

  Piše: Višnja Požgaj
  Vrsnim gudačima Hrvatskog baroknog ansambla pridružili su se odlični drveni puhači i trublje na adekvatnim starim instrumentima, zatim orgulje, čembalo, timpani i precizni continuo, koji su uz soliste izveli bisere francuske barokne glazbe među kojima su se posebno dojmila djela Marc-Antoina Charpentiera
  ...pročitajte cijeli tekst...

kritike